آب مروارید عبارت است از تيره و كدر شدن عدسي چشمها . اين حالت مي تواند باعث مشكلات بينايي هنگام مطا لعه  رانندگي و ديگر امور روزانه شود. شايع ترين نوع كاتاراكت عبارت است از كاتاراكت وابسته به سن. كاهش شفافيت عدسي چشم يك روند طبيعي  در طول زمان است و به واسطه افزايش سن احتمال ابتلا به اين بيماري افزايش پيدا مي كند تقريبا تمام افراد بالاي 65سال به درجاتي از اين بيماري مبتلا مي شوند  غالبا كاتاراكت پيشرفت تدريجي دارد و در آغاز مشكلات بينايي ايجاد نمي كند اما با افزايش كدورت عدسی مشكلات بينايي نيز آغاز مي شود.

 علائم شايع آب مرواريد عبارتند از:

·           تار شدن ديد چشم كه بدون درد است
·           حساسيت به نور
·           تغييرات مكرر نمره عينك
·           دو بيني در يك چشم
·           احتياج به نور بيشتر براي مطالعه
·           كاهش ديد در شب
·           محو شدن يا زرد شدن رنگها

آب مرواريد ممکن است سبب تاري يا عدم وضوح ديد شودمقدار و شكل كدر شدن عدسي متفاوت است. چنانچه كدر شدن عدسي نزديك مركز عدسي نباشد ممكن است شما از وجود آب مرواريد آگاه نباشيد.

علل آب مرواريد كدامند؟

عدسي چشم پشت عنبيه و مردمك قرار گرفته است و به طور طبيعي نور پس از عبور از آن متمركز شده و يك تصوير دقيق و شفاف در شبكيه چشم تشكيل ميشود. در حقيقت عدسي و شبكيه چشم همانند لنز و فيلم دور بين عكاسي عمل مي كنند. وجود هرگونه لكه و تيره شدن عدسي باعث پراكنده شدن نور مي شود و از بوجود  آمدن يك تصوير واضح توسط شبكيه چشم ممانعت مي كند و در نتيجه بينايي چشم دچار اختلال مي شود. با افزايش سن  عدسي چشم انعطاف و شفافيت خود را از دست مي دهد ساختمان عدسي چشم از آب و پروتئين تشكيل شده است ساختمان پروتئين هاي عدسي چشم به طور دقيق و منظمي قرار گرفته است و باعث شفافيت هرچه بيشتر عدسي مي شود و نور را به طور دقيق از خود عبور مي دهد. با افزايش سن در حقيقت ساختمان منظم پروتئين هاي عدسي چشم دچار اختلال مي شود و با از هم گسيختگي اين ساختمان پروتئيني لكه هاي تيره اي روي عدسي چشم به وجود مي آيد كه با توسعه اين لكه ها عدسي شفافيت خود را از دست مي دهد و در عبور دادن دقيق نور ناتوان مي شود. دانشمندان تا كنون دقيقا به علت اين تغييرات ساختماني عدسي چشم پي نبرده اند ولي سيگار كشيدن و در معرض نور خورشيد قرار گرفتن را از عوامل دخيل در اين روند مي دانند. از طرفي فرسايش عمومي و از هم گسيختگي در اثر مرور زمان هم يكي از دلايل تغيير در پروتئين هاي عدسي چشم ناميده شده است. در زنان نسبت به مردان شايع تر است و در افراد سياهپوست نسبت به افراد سفيد پوست بيشتر ديده مي شود.

ساير علل آب مرواريدعبارتند از:

·           سابقه خانوادگي ابتلا به آب مرواريد در بستگان درجه اول و دوم.
·           مشكلات طبي مانند بيماري قند (ديابت)
·           ضربه به چشم
·           قرار گرفتن طولاني مدت و بدون محافظت در مقابل نور آفتاب 
·           سابقه جراحت يا بيماري هاي التهابي چشمي
·           استفاده طولاني مدت از داروهاي  استروئيدي (كورتيكو استروئيدها)
·           مصرف الكل
·           سيگار كشيدن
·           سابقه جراحي چشم .  

كاتاراكت معمولا به آهستگي پيشرفت مي كند و باعث درد نمي شود  در ابتدا لكه هاي تيره روي عدسي چشم ممكن است خيلي كوچك باشد و فرد مبتلا هيچ اطلاعي از كاهش بينايي خود نداشته باشد. با گذشت زمان و با افزايش لكه هاي روي عدسي چشم و افزايش وسعت كدورت روي عدسي  نور به طور مشخصي به شبكيه كمتر ميرسد و براي بينايي فرد مشكلاتي پديد خواهد آورد.

اگر فردي به اين بيماري دچار شده باشد نور منتشر شده از يك لامپ روشنايي درخشان تر از حد معمول بوده و هاله هاي اطراف چراغ خودروها مي تواند هنگام رانندگي براي فرد ناراحت كننده و خطرناك باشد.

چگونه آب مرواريد تشخيص داده ميشود؟                                               
معاينه دقيق توسط چشم پزشك ميتواند وجود و وسعت آب مرواريد، و همچنين هر گونه مشكل ديگري كه باعث كاهش ديد يا ناراحتي مي شود را مشخص كند. ممكنست علل ديگري علاوه بر آب مرواريد بويژه مشكلات پرده شبكيه و يا عصب بينايي باعث كاهش ديد شود. چنانچه اين مشكلات وجود داشته باشد، بعد از عمل آب مرواريد ممكنست ديد كامل به دست نيايد. در صورتيكه اين مشكلات شديد باشد، حتي عمل آب مرواريد نيز ممكنست باعث بهبود ديده نشود. چشم پزشك ميتواند به شما بگويد كه چقدر احتمال دارد اين مشكلات در چشم شما وجود داشته باشد         .
آب مرواريد با چه سرعتي ايجاد ميشود؟                        
سرعت ايجاد آب مرواريد نزد افراد مختلف فرق ميكند و حتي ممكنست بين دو چشم نيز متفاوت باشد. اغلب آب مرواريد هائي كه با افزايش سن ايجاد ميشوند در طي چند سال بتدريج بوجود مي آيندساير آب مرواريدها بخصوص در افراد جوان و يا در بيماران مبتلا به بيماري دیابت ممكنست بسرعت و در طي چند ماه باعث كاهش ديد شوند. بنابراين پيش بيني دقيق سرعت پيشرفت آب مرواريد امكانپذير نيست.
آب مرواريد چگونه درمان ميشود؟                             
تنها راه درمان آب مرواريد جراحي است. بهر حال چنانچه علائم آب مرواريد خفيف باشد تغيير نمره عينك ممكنست موقتا مشكلات شما را حل نمايد. هيچگونه دارو، روش تغذيه، ورزش يا وسائل نوري وجود ندارد كه باعث درمان يا جلوگيري از آب مرواريد شوند. دوري از نور خورشيد ممكن است به جلوگيري يا كند شدن پيشرفت آب مرواريد كمك كند. عينكهاي آفتابي كه نور ماورا بنفش را جذب مي كنند يا عينكهاي طبي با يك پوشش ضد اشعه ماورا بنفش باعث کند شدن پیشرفت بیماری می شود.